Kalnas vad. Alkos kalnu

Puokės kaimas garsėja Puokės alkakalniu – aukšiausiu apylinkėje „ Alkos“  kalnu.

alkos kalnas 6

Kalnas yra per 500 m nuo kelio Puokė – Dagiai ir per  1,5 km. į šaiurę nuo kelio Barstyčiai – Seda. Kalnas yra respublikinės reikšmės archeologijos paminklas, apie 40 – 50 m skersmens kalnagūbrio viršūnė, virš aplinkinių ariamų laukų iškilusi tik per kelis metrus. „ alkos kalno aikštelė buvusi apdėta akmenų tvora, greičiausiai tai kalne įrengtų  markapių liudininkė. Labai įdomi piltuvėlio formos duobė, apie kurią sukosi padavimai, jog čia esą nuskendusi bažnyčia. Čia daug yra daugiakamienių medžių.

Pasakojama, kad čia buvusi bažnyčia ir miestas. Dievas už nuodėmes nubaudęs žmones ir žemė prarijo miestą ir bažnyčią.

Tai pat sakoma, kad ant kalno senovėje buvo deginamos aukos, Lietuvos valdovų įsakymu buvo užgesinta amžinoji ugnis. Aukos buvo deginamos po senąja liepa. Alkos kalne įrengtos Puokės bajorų kapinės.

Kalnas nuo senovės yra žmonių labai gerbiamas, kalne esąs palaidotas vienas paručikas, žuvęs 1831 m. sukilimo metu.

Puokės alkakalnyje  – medinė koplyčia, į rytus dar  kelios medinės koplytėlės, keli mediniai kryžiai. 

Alkakalnio viršuje buvo įrengtos kaimo kapinės, 1834 ir 1844 metais pastatytos 2 medinės koplytėlės, kurių viena jau nugriuvusi. Visas alkakalnio plotas smarkiai iškasinėtas bulviarūsiais, šlaitai ariami, vakarinėje imtas žvyras. Buvusi kaimo kapinių teritorija apaugusi liepomis.

Per Kryžiaus dienas žmonės rinkdavosi ant kalno giedoti, buvo laikomos pamaldos.

Kalnas vad. Alkos kalnu nuo 1999-01-13 įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūrinių vertybių registrą (u.k. 3241), ir  suteiktas Valstybės saugomo objekto statusas.

Kalną vad. Alkos kalnu galime surasti pagal koordinates: 21.94, 56.183 (WGS).

Archeologinės kultūros paveldo vertybės

Prisijungę 30 svečių ir narių nėra