Kulų kapinynas

2-1  Kapinynas  (valstybės saugoma kultūros vertybė: unikalus kodas – 3253; senas registro kodas – A1874, senas kultūros paminklų sąrašo Nr. AR973) - patvenktos Bartuvos kairiojo kranto pakilumos R kraštas, nuolaidėjantis į P, PV.

  Kapinyno paviršius seniau buvęs ariamas, apardytas žvyrduobių, dabar kapinyno teritorijoje įrengtos kapinės, jos teritorijos P ir V kraštus riboja iš akmenų mūryta kapinių tvora, o R kraštą ir P dalies Š kraštą - senosios kapinių dalies iš akmenų krauta tvora.

Sudegintų ir nedegintų mirusiųjų kapai su IX-XIII a. būdingomis įkapėmis. Daug kapų suardyta ir sunaikinta seniau ariant, kasant čia žvyrą, dalis - kapinėse laidojant mirusiuosius.

Archeologinės kultūros paveldo vertybės

Prisijungę 20 svečių ir narių nėra