Mosėdžio piliakalnis

Mosedzio piliakalnis     Piliakalnis įrengtas aukštumos kyšulyje Bartuvos kairiajame krante. Aikštelė netaisyklingo ovalo formos, pailga Š-P kryptimi, 100x60 m dydžio. Jos P ir V pakraščiuose buvo supiltas apie 150 m ilgio lanko formos pylimas (aptiktas tyrinėjimų metu), kurio išorėje iškastas griovys (iš jo išliko 50 m ilgio, 24 m pločio viršuje, 4 m pločio dugne, 6 m gylio ŠR dalis). Šlaitai statūs, 10-11 m aukščio.
     Piliakalnis labai suardytas XVI-XVII a. jame įsikūrus dvarui (užlygintas griovys, nukastas pylimas, dirbama ir įvairiais pastatais užstatyta aikštelė), R šlaitas nuplautas. Dabar piliakalnis yra miestelyje: aikštelės V dalyje užveistas sodas, P, R ir Š stovi 4 didesni pastatai, PR aikštelės dalis išlyginta, performuota ir išasfaltuota.
     Į P nuo piliakalnio, 0,2 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rastos dvejos trinamosios girnos.
     1985 m. I. Jablonskis piliakalnio V dalyje ištyrė 60 m2 dydžio plotą, aptiko 0,8 m aukščio pylimo liekanas. Pylimas buvo rekonstruotas 3 kartus. Pirmasis 2,35 m pločio pylimas krautas iš akmenų, stambesnius dedant į kraštus. Vėliau pylimas praplėstas į išorę iki 3,5 m pločio sukraunant daugiau akmenų. Jo viršuje stovėjo medinė gynybinė siena. Šiai sudegus pylimas praplėstas į abi puses iki 6,6 m supilant molio sluoksnį, imamą iš išorėje iškasto griovio. Piliakalnyje aptikta lipdytos ir vėlyvos žiestos keramikos.
     Piliakalnyje lokalizuojama 1253 m. minimos Kuršių Mosėdžio vietovės pilis. Piliakalnis datuojamas I tūkst. pradžia - XIII a. Pasiekiamas važiuojant į Mosėdžio centrą Bartuvos kairiajame krante, už autobusų stotelės pasukus į dešinę (P) ir pavažiavus 100 m (įvažiuojama į aikštelę).
     Piliakalnis užregistruotas Lietuvos kultūros vertybių registre 1997 metų gruodžio 31 dieną. Unikalus objekto numeris: 16220. Statusas: valstybės saugomas.

Archeologinės kultūros paveldo vertybės

Prisijungę 34 svečių ir narių nėra