Šakalių (Daukšių)

Šakaliu piliakalnis     Piliakalnis (Pilė) įrengtas Erlos kairiajame krante esančiame aukštumos krašte. Aikštelė keturkampė, pailga V-R kryptimi, 60x35 m dydžio. Ją iš P, V ir Š juosia 170 m ilgio, 16 m pločio pylimas. Jis 1948 m. buvo 1 m aukščio, 1987 m. - 0,5 m, 2004 m. - vos 0,2 m aukščio. Už pylimo buvo griovys (užlygintas). Šlaitas į upę status, 6 m aukščio.
     Piliakalnis labai suardytas jį iki pat mūsų dienų ariant: pylimas beveik sulygintas su aplinkiniais laukais..
     1978 m. I. Jablonskis V dalyje padarė pylimo pjūvį - 25,5 m2. Nustatyta, kad pylimas krautas iš akmenų, jame rasta lipdytos keramikos.
     Piliakalnyje lokalizuojama 1253 m. minimos kuršių Šakalžemės vietovės pilis. Piliakalnis datuojamas I tūkst. - XIII a.
     Asiekiamas iš Puodkalių-Daukšių kelio prieš Daukšius, ties fermomis dešinėje pasukus į kairę (R) link Kusų, pavažiavus 500 m ir prieš Erlą pasukus per laukus į dešinę (P), už 200 m (sunkiai randamas, nes aplinkoje neišsiskiria).
     Piliakalnis užregistruotas Lietuvos kultūros vertybių registre 1993 metų birželio 22 dieną. Unikalus objekto numeris: 16376. Statusas: nacionalinis (paminklas).

Archeologinės kultūros paveldo vertybės

Prisijungę 86 svečių ir narių nėra