Jedžiotų piliakalnis

     Piliakalnis įrengtas aukštumos kyšulyje, Luobos dešiniajame krante. Aikštelė beveik trikampė, orientuota R-V kryptimi, 43 m ilgio, 43 m pločio V gale. Joje XX a. 4 dešimtmetyje rasta pora akmeninių kirvių, žalvarinių dirbinių. Čia supiltas 0,8 m aukščio, 7,5 m pločio pylimas, kurio išorinis 2 m aukščio šlaitas leidžiasi į 56 m ilgio, 5 m pločio, 0,7 m gylio griovį. Už griovio yra priešpilis.
     Priešpilio aikštelė lenkto keturkampio formos, orientuota R-V kryptimi, 6,5 m ilgio, 70 m pločio. V jos pusėje supiltas 0,7 m aukščio, 5 m pločio pylimas, kurio išorinis 1,6 m aukščio šlaitas leidžiasi į 75 m ilgio, 3 m pločio, 0,5 m gylio griovį.
Šlaitai statūs, 15 m aukščio.
     Piliakalnis ir priešpilis labai apardyti arimų, priešpilio pylimas centrinėje dalyje anksčiau iš išorės nukastas. Apaugęs lapuočių mišku, pomiškis nuo priešpilio iškirstas.
     Piliakalnyje lokalizuojama 1253 m. minimos kuršių Luobos vietovės pilis.
     Piliakalnis datuojamas I tūkst. pr. Kr. - XIII a.
     Pasiekiamas iš Klauseikių-Jedžiotų kelio pasukus keliuku į kairę (R) pro Knežės kaimo kapines - iš viso 1 km (už kapinių einant per laukus, yra tiesiai).
     Piliakalnis užregistruotas Lietuvos kultūros vertybių registre 1992 metų spalio 12 dieną. Unikalus objekto numeris: 3236. Statusas: nacionalinis (paminklas).
    Istorija/pasakojimai - piliakalnyje lokalizuojama Lobe - Luobos vietovės pilis, minima 1253 m. balandžio 4 d. Kuldygoje Kuršo vyskupo Henriko ir Vokiečių ordino atstovų sudarytame Pietų Kuršo dalybų akte. Faktai apie tautosakos šaltinius, kurie susiję su objektu - pasakojama, jog piliakalnyje stovėjusi pilis, kurios gynėjus išžudę priešai eidami pulti Apuolės pilies.
    Jedžiotų piliakalnį galime rasti pagal koordinates: 21.742, 56.248 (WGS).

Archeologinės kultūros paveldo vertybės

Prisijungę 64 svečių ir narių nėra