Šatraminių koplyčia

52Mosėdžio parapijoje veikė ir dvi bažnytėlės-koplyčios. Viena iš jų – Šatraminių kaime, kur įrengtas Švč. Mergelės Marijos altorius ir vykdavo Šv. Marijos atlaidai.

Šatraminių koplyčia pastatyta XVIII a.  Ji 30 m nuo kelių sankryžos Šatraminiai–Palšiai, 20 m. į šiaurę nuo buvusios Šatraminių pradinės mokyklos. Medinė,  4,5x6,5 m dydžio, neornamentuota. Bokštelis medinis, dengtas skiedromis, be bokšto 4,8 m aukščio. Aptverta betonine tvora.

 Joje kiekvieną gegužės mėnesį giedamas "Majus", du kartus metuose laikomos Šv. Mišios, yra susituokusios dvi jaunavedžių poros.

Architektūros ir urbanistikos paminklai

Prisijungę 47 svečių ir narių nėra