Kulalių riedulynas ir skaldyklos akmenys

kulaliu akmenys     Gamtinių buveinių apsaugai svarbi teritorija išskirta dėl saugomų viržynų, kadagynų, rūšių turtingų briedgaurynai, melvenynų. Preliminarus buveinės plotas apie 60 ha. Jis patenka į Salantų regioninį parką (dalis Šauklių kraštovaizdžio draustinio).
     Bendrieji veiklos reglamentai: LRV 2004-03-15 nutarimo Nr. 276 „Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 41-1335; 2006, Nr. 44-1606)1.
     Kulalių skaldyklos akmenynas yra buvusi akmenų sprogdykla, kurioje nesusprogdinti rieduliai yra sukrauti į šešias, 100 m ilgio eiles ir užima apie 0,5 ha plotą. Mat vykstant melioracijos vajui, čia, iš aplinkinių laukų buvo vežami surinkti stambūs akmenys, sprogdinami ir ruošiami skaldos gamybai

Gamtos paminklai

Prisijungę 20 svečių ir narių nėra