Šauklių riedulynas (Šauklių tundra)

Saukliu tundra     Gamtinių buveinių apsaugai svarbi teritorija išskirta dėl saugomų viržynų (preliminarus buveinės plotas 18,2 ha) ir kadagynų (29,2 ha). Jis patenka į Salantų regioninį parką.
     Šauklių riedulyno bei Kulalių riedulyno teritorijos, atitinkančios buveinių apsaugai svarbių teritorijų kriterijus, patenka į Salantų regioninį parką bei užima dalį Šauklių kraštovaizdžio draustinio teritorijos. Šauklių riedulyno teritorija užimanti 73 ha plotą, įsteigta viržynų (4030), kadagynų (5130) ir rūšių turtingų briedgaurynų (6230) buveinių apsaugai, o Kulalių riedulyno 31 ha teritorija įsteigta išsaugoti viržynų buveinėms.
     Viržynų buveinės fragmentiškai pasiskirsčiusios yra visoje Šauklių bei Kulalių riedulynų teritorijoje. Viržynai susiformavę sausesnėse augimvietėse, aikštelėse tarp kadagių sąžalynų ir riedulių santalkų. Tai – kupstuotos žolių ir krūmokšnių bendrijos su vyraujančiais šiliniais viržiais. Ant kupstų taip pat auga bruknės, stačiosios briedgaurės, tarpkupstėse – kupstinės šluotsmilgės, kiškio ašarėlės, miškinės sidabražolės ir kt.
     Didžiąją Šauklių riedulyno teritorijos dalį užima įvairaus drėgnumo augimvietėse susiformavusios kadagynų buveinės. Jose vyrauja paprastasis kadagys, tačiau taip pat pasitaiko įvairių rūšių medžių ir krūmų (drebulė, karpotasis beržas, plaukuotasis beržas, paprastoji eglė ir kt.). Kai kur tarp kadagynų įsiterpia rūšių turtingi briedgaurynų ploteliai. Šiose buveinėse auga stačioji briedgaurė, vaistinė veronika, šuninė našlaitė ir kt.
     Bendrieji veiklos reglamentai: LRV 2004-03-15 nutarimo Nr. 276 „Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 41-1335; 2006, Nr. 44-1606)

Gamtos paminklai

Prisijungę 51 svečių ir narių nėra