Šventosios upės slėnis ties Margininkais

minijos slenis     Gamtinių buveinių apsaugai svarbi teritorija išskirta dėl saugomų Eutrofinių aukštųjų žolynų (preliminarus buveinės plotas 42,4 ha) ir aliuvinių pievų (42,4 ha). Jis patenka į Margininkų botaninį zoologinį draustinį.
     Bendrieji veiklos reglamentai: LRV 2004-03-15 nutarimo Nr. 276 „Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo" (Žin, 2004, Nr. 41-1335; 2006, Nr. 44-1606).

Gamtos paminklai

Prisijungę 61 svečių ir narių nėra