Logo
Spausdinti šį puslapį

Šventosios upės slėnis ties Margininkais

minijos slenis     Gamtinių buveinių apsaugai svarbi teritorija išskirta dėl saugomų Eutrofinių aukštųjų žolynų (preliminarus buveinės plotas 42,4 ha) ir aliuvinių pievų (42,4 ha). Jis patenka į Margininkų botaninį zoologinį draustinį.
     Bendrieji veiklos reglamentai: LRV 2004-03-15 nutarimo Nr. 276 „Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo" (Žin, 2004, Nr. 41-1335; 2006, Nr. 44-1606).
2019 | Visos teisės saugomos