Bartuvos ichteologinis draustinis

upe     Tikslas – išsaugoti lašišų, šlakių, upėtakių, žiobrių ir kitų vertingų žuvų rūšis, o taip pat mokslo, ūkiniams ir kultūriniams poreikiams: išsaugoti natūralias nerštavietes, papildomai įrengti naujas, siekiant pagausinti šių žuvų poreikius. Draustinį sudaro 2,6 km Bartuvos upės ilgio atkarpa tarp Luobos ir Apšės upių, 31.5 km Luobos upės ilgio atkarpa nuo žiočių ir 6,5 km Šatos upės ilgio atkarpa nuo žiočių. Draustinyje yra 22 rūšių žuvų: veisiasi upėtakiai, atplaukia neršti lašišos ir šlakiai.

Gamtos paminklai

Prisijungę 52 svečių ir narių nėra