Apšės botaninis draustinis

juodasis apolonas     Draustinio tikslas išsaugoti Apšės upės pietinį apyslėnį su buvusiais senvagės duburiais bei natūraliomis pievomis, kuriose gausu retos ir nykstančios augmenijos (mažoji ir vyriškoji gegužraibės, dvilapė blandis ir kt.) bei gyvūnijos (kamanės, juodasis apolonas irk t.)

Gamtos paminklai

Prisijungę 79 svečių ir narių nėra