Ylakių Viešpaties Apreiškimo Šv. Mergelei Marijai bažnyčios vardo atlaidai ir naujai atidaromo Ylakių bažnyčios paveldo muziejaus pristatymas

12 val. šv. Mišios, procesija, parodos apžvalga, lankymas. Skuodo rajono meno mokyklos Ylakių skyriaus koncertas. Muziejus įkurtas bažnyčioje ant viškų.

Ylakiubaz