Varpas II

varpas2Varpas II (registrinė kultūros vertybė: unikalus kodas – 13589 ; senas registro kodas – DV2442) – pagamintas 1825 m., žalvarinis. Matmenys nestandartizuoti: H-41/apatinis D59/traukoje įrašo raidžių H 1,7 cm. Reljefai: dvi juostos stilizuotų lapų su mažomis vynuogių kekėmis apačioje tarp kiekvieno pasikartojančio motyvo. Traukoje 1,7 cm aukščio raidės. Varpo šone Nukryžiuotojo horeljefas – 7 cm aukščio, su iškeltomis rankomis – 8,5 cm, kryžiaus H – 15,5 cm. Įrašai. Varpo liemenyje nulietas įrašas: HEC AD ALEXANDRYIAE CAPELAM IN S.//CRUCIS HONOREM CAMPANA SURREXIT//CURA ILLUSTRIS LEONIS MONTVID ALTA://RITO LOCI HUIUS ANNO 1825 VO.“ Varpo kaklo frize nulietas įrašas „I.E.D....“.

Varpo karūna pagražinta palmetine ornamentika su juosta ir pavienėm raidėm lotynišku spausdintiniu šriftu. Šiaurinėje pusėj, žemiau minėtos ornamentikos tokiu pat šriftu tekstas ir data „1825VO“. Varpas kabo Aleksandrijos bažnyčios bokšto rytinėje pusėje. Varpas yra naudojamas iki šių dienų religinėms apeigoms.

Kilnojamosios kultūros paveldo vertybės

Prisijungę 63 svečių ir narių nėra