Altorius su Šv. Petro ir Šv. Povilo skulptūromis

alt lenkAltorius su Šv. Petro ir Šv. Povilo skulptūromis (registrinė kultūros vertybė: unikalus kodas – 14912, senas registro kodas – DV4001) – saugomas kaip Šv. Onos bažnyčios (u.k. 29931) vertingoji savybė.

 XIX a. pab., 3 tarpsnių, su baroko-klasicizmo puošybiniais elementais. I ir II tarpsnius skiria orientuota baliustrada, II tarspnio kolonos puoštos angelų galvų ir lelijų ornamentų bareljefais. I tarspnyje stovi Šv. Petro ir Šv. Povilo skulptūros, II tarpsnio nišose – 2 vyskupų polichromuotos skulptūros.

Taipogi altoriuje du vertingi paveikslai: II tarpsnyje Šv. Šeimos, (XIX a., aliejus, drobė) ir III tarpsnyje Šv. Onos (aliejus, drobė, XIX a.).

Kilnojamosios kultūros paveldo vertybės

Prisijungę 279 svečių ir narių nėra