Altorėlis su Nukryžiuotojo skulptūrine grupe ir Pietos skulptūra

nukrAltorėlis (registrinė kultūros vertybė: unikalus kodas – 10032 ; senas registro kodas – DR940) – stovi Lenkimų Šv. Onos bažnyčioje. Altorėlis medinis su ornamentuotomis kojelėmis, ant jo yra stovas su vynuogių ornamentika ir tekstu „Fundatoriai Feliksas ir Barbora Galdikai 1884 m. Augusto“. Ant pagrindo yra pritvirtintas kryžius su trim skersiniais. Kryžius pagražintas plokščia kiaurapjuve vynuogių ornamentika. Abi kryžiaus pusės yra išdėstytos veidrodžiais. Vienoje altorėlio pusėje yra skulptūrinė grupė Pieta iš šalių du angeliukai su žvakidėmis rankose. Visos skulptūrėlės polikromuotos. Altorėlis pastatytas centrinio altoriaus  kairėje  pusėje.

Altorėlio aukštis 2 m 55 cm, plotis – 120 cm x80 cm. nukryžiuotojo skulptūros aukštis – 65 cm, Pietos aukštis – 65 cm, angeliukų aukštis – 45 cm.

Kilnojamosios kultūros paveldo vertybės

Prisijungę 252 svečių ir narių nėra