Paveikslas "Angelo pasveikinimas"

angeloPaveikslo "Angelo pasveikinimas" aptaisas (registrinė kultūros vertybė: unikalus kodas – 13638 ; senas registro kodas – DV2492) – Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios kairiajame šoniniame altoriuje. Paveikslas polichromuotas, vyrauja tamsios spalvos. Manoma, kad paveikslas metalo skarda padengtas  XVIII a. I pusėje, o Šv. Mergelės  karūna   gali būti padaryta XVII a..

Tirštų debesų pašvaistėje nupieštas devinių angelų galvutės su sparneliais. Angeliukai išsidėstę pusračiu. Jų centre nupiešta šventoji dvasia. Iš jos trykšta pluoštas spindulių. Marija su sidabruoto metalo apsiaustu, pagražintu augaliniu ornamentu. Marijos kairė ranka pakelta, dešinėje laiko atverstą knygą. Karūna, spinduliai ir žvaigždės apie galvą irgi metaliniai. Marija sėdi netoli lango, pro kurį matosi dalis pastato.

Paveikslo rėmai profiliuoti, dažyti aukso spalvos bronza. Paveikslo dydis – 100 x 170 cm.

Kilnojamosios kultūros paveldo vertybės

Prisijungę 24 svečių ir narių nėra