Altorėlis su Pietos skulptūra

vaičaičiųAltorėlis su Pietos skulptūra (registrinė kultūros vertybė: unikalus kodas – 10036; senas registro kodas – DR944) – lokalizuojasi Vaičiačių Šv. Onos bažnyčioje. Altorius pagamintas iš medžio apie XIX a. Altoriuje Pietos skulptūra kitaip vadinama „Sopulingąja Dievo Motina“. Marija sėdinti sėdinti, ant akmens ir ant kelių laiko nuimtą nuo kryžiaus Jėzų Kristų.

Kilnojamosios kultūros paveldo vertybės

Prisijungę 303 svečių ir narių nėra