Kvietimas teikti paraiškas

 www.socmin.lt -1

 Kviečiame Skuodo rajono seniūnijų bendruomenines, nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes ir (ar) bendrijas teikti paraiškas projektams pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau Priemonė).

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Skuodo rajono savivaldybėje aprašu, patvirtintu 2017–06–29 sprendimu Nr. T-147 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 – 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Skuodo rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“.

Paraiškos gali būti teikiamos pagal kiekvienoje seniūnijoje (9 seniūnijos), išplėstinėse seniūnaičių sueigose protokoliniu sprendimu, patvirtintas prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas, tenkinančias viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius:

1. Skuodo seniūnijoje:

  1) kultūrinė ir švietėjiška veikla;

  2) sporto ir sveikatinimo veikla;

  3) bendruomeninės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

2. Skuodo miesto seniūnijoje:

 1) vaikų ir jaunimo užimtumas;

3. Aleksandrijos seniūnijoje:

 1) kultūrinė ir švietėjiška veikla.

4. Barstyčių seniūnijoje:

 1) socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir/ar grupėms;

 2) vaikų ir jaunimo užimtumas;

 3) kultūrinė ir švietėjiška veikla;

 4) sporto ir sveikatinimo veikla;

 5) bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla;

 6) bendruomeninės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

5. Ylakių seniūnijoje:

 1)  kultūrinė ir švietėjiška veikla;

 2) bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla;
 3) bendruomeninės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

6. Lenkimų seniūnijoje:

 1) socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir/ar grupėms;
 3) kultūrinė ir švietėjiška veikla;
 4) sporto ir sveikatinimo veikla;
 5) bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla;

7. Mosėdžio seniūnijoje:

 1) vaikų ir jaunimo užimtumas;

 2) bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gvenimo kokybę gerinanti veikla;

 3) bendruomeninės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

8. Šačių seniūnijoje:

 1) socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir/ar grupėms;
 2) vaikų ir jaunimo užimtumas;
 3) kultūrinė ir švietėjiška veikla;
 4) sporto ir sveikatinimo veikla;
 5) bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla;
 
6) bendruomeninės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

9. Notėnų seniūnijoje:

 1) socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir/ar grupėms;
 2) kultūrinė ir švietėjiška veikla;
 3) sporto ir sveikatinimo veikla;
 4) bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla;
 5) bendruomeninės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

Tinkami pareiškėjai – bendruomeninės ir nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ir (ar) bendrijos registruotos ir veikiančios atitinkamoje seniūnijos teritorijoje.

Prie paraiškos pridedami dokumentai:

1) pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) kopija.

2) registracijos pažymėjimo kopija.

3) jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalas ar tinkamai patvirtinta jo kopija.

4) organizacijos narių sąrašas.

5) jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu – bendradarbiavimo susitarimo/sutarties kopija.

6) komerciniai pasiūlymai.

7) kiti pareiškėjo pageidavimu pateikti dokumentai.

Aktualūs dokumentai:

Paraiškos_forma.docx

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Skuodo rajono savivaldybėje aprašas

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas

Daugiau informacijos čia

Konfidencialumo_pasižadėjimas.docx

Paraiškos priimamos Kultūros ir turizmo skyriuje iki 2017 m. rugpjūčio 4 d., adresu Vytauto g. 10, Skuodas, informacija tel.:

  (8 440) 573 07, el.p.; Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AtnaujintaPenktadienis, 21 liepos 2017 10:57

Naujienos