Išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimai dėl atrinktų paraiškų pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

 BENDRUOMENE Pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenės veiklos stirpinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, išplėstinių seniūnaičių sueigų susirinkimų metu, atrinktos ir patvirtintos tinkamomis finansuoti šių Skuodo rajono savivaldybės seniūnijų bendruomeninių organizacijų paraiškos, kurioms skiriamas finansavimas:
Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių Žydrūno Ramanavičiaus 2017 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu  Nr. A1-588 skirtos lėšos Skuodo miesto seniūnijos Skuodo krašto bendruomenės projektui „Atveriame duris vaikų ir jaunimo kūrybiniams sumanymams“ –  4 574,00 Eur. 
Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių Žydrūno Ramanavičiaus 2017 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu  Nr. A1-603 skirtos lėšos Notėnų seniūnijos bendruomenių projektams:
1. Notėnų kaimo bendruomenės paraiškai „Bendraukime ir dalinkimės patirtimi“ – 339,00 Eur.
2. Šliktinės kaimo bendruomenės projektui „Pažintis su Pamario kraštu“ – 340,00 Eur.
Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių Žydrūno Ramanavičiaus 2017 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu  Nr. A1-604 skirtos lėšos Šačių seniūnijos projektmas:
1. Rukų kaimo bendruomenės projektui „Praeities vartus atvėrus“ – 403,00 Eur.
2. Šačių kaimo bendruomenės projektui „Aš – už sveiką bendruomenę“ – 404,00 Eur.
Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių Žydrūno Ramanavičiaus 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu  Nr. A1-605 ir 2017 m. rugpjūčio 22 d. Nr. A1-608 skirtos lėšos Aleksandrijos seniūnijos projektamas:
1. Aleksandrijos kaimo bendruomenės projektui „Pažintinė kelionė į Anykščių kraštą“ – 442,00 Eur.
2. Gėsalų bendruomenės projektui „Keliauju, pažįstu, turtėju“ – 350,00 Eur.
3. Apuolės bendruomenės projektui „Pažinimo džiaugsmas“ – 350,00 Eur.
Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių Žydrūno Ramanavičiaus 2017 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu  Nr. A1-612 skirtos lėšos Mosėdžio seniūnijos projektamas:
1. Mosėdžio valančiukų kuopos projektui „Pažinkime gimtąjį kraštą“ – 300,00 Eur.
2. Mosėdžio moterų asociacijos „Ognelė“ projektui „Kartu mes galim daug“ – 844,00 Eur.
3. Šatraminių kaimo bendruomenės projektui „Šatraminių grybų šventė“ – 300,00 Eur.
4. Asociacijos „Krakių žiburiai“ – 300,00 Eur.
Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių Žydrūno Ramanavičiaus 2017 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu  Nr. A1-614 skirtos lėšos Barstyčių seniūnijos Barstyčių kaimų  bendruomenės projektui „Profesionalus menas – žingsnis į platesnio akiračio, išprusimo ir saviraiškos formavimą“ – 649,00 Eur.
Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Kazio Viršilo 2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. A1-617 skirtos lėšos Ylakių seniūnijos projektams:
1. Pašilės bendruomenės projektui „Pašilės kaimo savitumo išsaugojimas“ – 400,00 Eur.
2. Ylakių kaimų bendruomenės projektui „Bendruomeniškumo stiprinimas per pilietines iniciatyvas bei kultūrines ir švietėjiškas veiklas“ – 1760,00 Eur.
Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, Kazio Viršilo 2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu  Nr. A1-618 skirtos lėšos Lenkimų seniūnijos bendruomenės projektui „Pažinkime Anykščių kraštą“ – 691,00 Eur.
Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, Kazio Viršilo 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu  Nr. A1-624 skirtos lėšos Skuodo seniūnijos Daukšių kaimo bendruomenės projektui – sveikatingumo šventei „Mūsų jėga – vienybėje“ – 2171,00 Eur.
 
 
 

 

 

 

 

AtnaujintaAntradienis, 29 rugpjūčio 2017 06:26

Naujienos