Kvietimas teikti kandidatūras Skuodo rajono garbės piliečio apdovanojimui gauti

Garbes piliecio zenklas small

SKUODO RAJONO GARBĖS PILIETIS

Skuodo rajono savivaldybė kviečia teikti kandidatūras dėl Skuodo rajono Garbės piliečio vardo suteikimo. Garbės piliečio vardo suteikimui teikiamos asmenų kandidatūros yra vertinamos už nuopelnus ir pasiekimus kultūros ir meno, religijos ir politikos, švietimo, mokslo, sporto, sveikatos ir aplinkos apsaugos, taip pat pilietiškumo ugdymo, bendruomeninių iniciatyvų įgyvendinimo, žemės ūkio ir pramonės vystymo, turizmo plėtros, darbo vietų kūrimo bei užimtumo didinimo, socialinės rūpybos bei labdaros  ir mecenavimo tradicijų kūrimo srityse.

Garbės piliečio vardo apdovanojimui siūlyti asmenis gali savivaldybės teritorijoje veikiantys juridiniai asmenys arba ne mažiau 20 asmenų grupė. Siūlant kandidatą, pateikiama informacija apie kandidatą: trumpa siūlomo asmens biografija, asmens nuopelnų aprašymas, deklaruojama gyvenamoji vieta, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, rekomendacija, susirinkimo (posėdžio), kuriame nutarta siūlyti kandidatą Garbės piliečio vardo suteikimui, protokolas, atitinkantis dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus. Reikiamus dokumentus pateikti iki š.m. balandžio 1 d. Savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriui (Vytauto g. 10, Skuodas).

AtnaujintaAntradienis, 27 kovo 2018 07:56

Naujienos