Simono Daukanto premija

daukantas     2017 m. spalio 28 d. minėsime 224-ąsias iškilaus mūsų krašto žmogaus - Lietuvos istoriko ir rašytojo - Simono Daukanto gimimo metines. Tradiciškai, kas du metus,  sukakčiai paminėti bus teikiama Skuodo rajono savivaldybės Simono Daukanto premija.
     Premija skiriama už krašto kultūros, literatūros, švietimo, mokslo, ekonomikos, žemės ūkio, ryšių populiarinimą, integracijos į ES erdvę, savitumo, tautinio identiteto ir kultūros, tautos, regiono unikalumo bei jo vertybių išlaikymą šalyje bei už jos ribų.
   Kviečiame teikti kanditatus premijai gauti. Pareiškėjai teikia šiuos dokumentus: pretendentą siūlančio pareiškėjo rekomendaciją, pretendento gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą, pretendento darbų sąrašą, papildomai galima pateikti leidinius ar kitą medžiagą, atsleidžiančią pretendento darbų reikšmę bei išskirtinumą.
 Reikalingus dokumentus premijai pateikti Skuodo rajono savivaldybės administracijos kultūros ir turizmo skyriui, adresu Vytauto g. 10, Skuodas iki rugsėjo 18 d. Telefonas pasiteirauti: (8-440) 573 07.
     

   S.Daukanto_nuostatai.doc

    

AtnaujintaAntradienis, 11 liepos 2017 11:27
Daugiau šioje kategorijoje: „Metų moteris“ »

Naujienos