S.Daukanto premija

          Simono Daukanto premiją 1989 metais įsteigė Skuodo rajono Lenkimų parodomasis – atraminis tarybinis ūkis. Iširus kolūkiams ir tarybiniams ūkiams, nuo 1995 metų premijos reikalus tvarkyti buvo patikėta Lenkimų seniūnijai, o nuo 2003 metų premiją skiria Skuodo rajono savivaldybės taryba.
          Premija skiriama iškiliems rajono ir iš rajono kilusiems žmonėms, jaunimui, kurie savo darbais, kūriniais, pasiekimais moksle ar kilniais poelgiais garsina savo kraštą. Premijos tikslas – skatinti savo kultūros, literatūros, švietimo, medicinos, mokslo, tautinio identiteto ir kultūros, tautos, regiono unikalumo bei jo vertybių išlaikymą šalyje ir už jos ribų.
          Premija skiriama kas du metai. Sprendimą dėl premijos skyrimo priima Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius, komisijos teikumu. 
         
    

S.Daukanto premijos laureatai

Prisijungę 20 svečių ir narių nėra