Edmundas Untulis

untulis     2007 metų spalio 28 d. dešimtoji Simono Daukanto premija įteikta Edmundui Untuliui, už aktyvią rašytojo, režisieriaus veiklą bei didelį darbą populiarinant žemaitybę visoje šalyje. Biografijoje Edmundas Untulis rašo: „Žemaitiškų pjesių autorius sakė, kad jas rašė žemaitiškai todėl, kad norėjo išsaugoti žemaičių kalbą kuo gyvesnę ateinančioms kartoms ir svajojo apie tai, kad visoje Žemaitijoje esantys teatrai nebijos žemaičiams vaidinti spektaklius žemaitiškai, o žiūrovai nebijos klausytis šios kalbos skambesio scenoje.
     Edmundo Untulio giliu įsitikinimu - „Tik išsaugodami gyvas tarmes apsaugosime nuo kosmopolitinio skurdo ir pačią bendrinę kalbą“.

S.Daukanto premijos laureatai

Prisijungę 126 svečių ir narių nėra