Bažnytinės šventės

bažnyčioms     Atlaidai – katalikų šventė, minint kokio norsšventojodieną,bažnyčiosįsteigimą ar kitokia proga vykstantis renginys, paprastai sutraukiantis daug tikinčiųjų iš bažnyčiosparapijosbei aplinkinių miestų, kaimų ir tolimesnių vietovių. Atlaidų metu iškilmingai švenčiamos šv. Mišios, einama procesija.

     Laiko tėkmėje, atlaidai įgijo socialinį ir kultūrinį pobūdį. Vis daugiau žmonių į atlaidus atvyksta ne iš religinių, bet socialinių paskatų. Žmonės susitinka su giminaičiais, kaimynais, draugais ir pažįstamais, aplanko mirusiųjų artimųjų kapus.

     Skuodo rajone, neretai, atlaidų išvakarėse vyksta gegužinės, organizuojamos miestelių ir kaimų bendruomenių bei Skuodo rajono kultūros centro. Gegužinių metu pagerbiami ir apdovanojami gražiausiai besitvarkantys sodybų savininkai, vyksta koncertai, įvairios pramogos ir atrakcionai tiek jaunam, tiek senam.

     Visus maloniai kviečiame į šiuos, Skuodo rajone, vykstančius atlaidus:

Šv. Antano atlaidai Barstyčiuose. Oficiali šventės diena birželio 13 d., tačiau Barstyčiuose atlaidai vyksta artimiausią tai dienai sekmadienį.

Šv. Aloyzo atlaidų šventė (Erslos k. Šačių sen.) minima artimiausią birželio 21-ajai sekmadienį.

Oninių šventė Lenkimuose – artimiausią liepos 26-ajai sekmadienį.

Šv. Roko Išpažinėjo atlaidai Ylakiuose.  Sekmadienį artimiausią rugpjūčio 16 d.

Obuoliniai atlaidai. Pačiame obuolių nokimo įkaršty - rugpjūčio pabaigoje, Notėnuose minimi Švč. Mergelės Marijos Visatos Karalienės atlaidai.

Tradiciniai renginiai

Prisijungę 81 svečių ir narių nėra