Lietuvos partizano Kazimiero Karaliaus kapas

k.karaliaus2004 m. buvusios ant K. Karaliaus kapo buvo pastatytas antkapis gelžbetoninis kryžius (h 0,93, storis 0,09 m). Kryžius pastatytas ant betoninio pamatėlio. Prie kryžiaus kryžmos pritvirtintas lieto metalo Nukryžiuotojo galvos bareljefas, žemiau, skydo vaizdo laukelyje – iškilaus Vyčio kryžiaus ženklas. Apatinėje kryžiaus dalyje, priekyje, pritvirtinta juodo akmens (granito) plokštė (0,28x0,23 m). Joje užrašyta „PARTIZANAS/ KAZYS / KARALIUS /

  • Kazimieras (Kazys) Karalius, g. 1922 m. Šekų k., Mosėdžio vlsč., Kretingos aps. Gyveno Kulių k., Kulių vlsč., Kretingos aps. Darbininkas. 1945 m. gimtinėje slapstėsi nuo mobilizacijos į sovietų armiją. LLA Žemaičių legiono Klevo kuopos Zigmo Apulskio-Starkaus Vlado būrio Kliaugos grupės partizanas. Žuvo 1945-08-05 kaudamasis su siautusiais NKVD pasienio kariuomenės 23-iojo pasienio būrio ir Raudonosios armijos 347-osios šaulių divizijos kareiviais Šekų miške.

ŽUVĘS 1945“.

Lietuvos partizano Kazimiero Karaliaus kapas 2017 m. gruodžio 15 d. įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą ir suteiktas unikalus kodas: 41762.

Lietuvos partizano Kazimiero Karaliaus kapą galime rasti pagal koordinates: 21.483, 56.18 (WGS).

Istoriniai memorialiniai objektai

Prisijungę 173 svečių ir narių nėra