Mikytų piliakalnis

    Piliakalnis (Pilies Kalnas) įrengtas Šatos dešiniajame krante, aukštumos kyšulyje, esančiame prie mažo bevardžio upelio. Aikštelė trapecinė, pailga PV-ŠR kryptimi, 25 m ilgio, 26 m pločio ŠR gale, 8 m - PV. ŠR gale supiltas 40 m ilgio, 3 m aukščio, 20 m pločio pylimas, kurio išorinis 6 m aukščio šlaitas leidžiasi į 30 m ilgio, 11 m pločio, 1,5 m gylio griovį, už kurio supiltas antras 3 m aukščio nuo griovio, 18 m pločio pylimas 1,5 m aukščio išoriniu šlaitu. Už jo buvęs antras griovys užslinkęs. Minimas ir toliau į ŠR buvęs trečias pylimas, tačiau jo nelikę jokios žymės. Aikštelės PV krašte supiltas lenktas 0,7 m aukščio, 6 m pločio pylimas. 3 m žemiau jo, šlaite yra 3 m pločio terasa. Šlaitai statūs, 8-11 m aukščio.
     Piliakalnio šlaitai nuslinkę, 1999 m. stabilizuoti. 300 m į Š nuo piliakalnio, Šatos slėnyje 1938 ir 1971 m. rasti IX-XI a. papuošalų ir ginklų lobiai. Piliakalnis datuojamas I tūkst. - XIII a.
     Pasiekiamas Notėnų-Barstyčių keliu Mikytuose, sankryžoje šalia sodybos kairėje pasukus keliuku į kairę (Š), pavažiavus 800 m už nedidelio upelio, laikantis labiau dešinės, iki pusiau apleistos sodybos (yra 100 m į dešinę (ŠV) nuo jos, kitapus griovio, kuriuo teka upelis).
     Piliakalnis užregistruotas Lietuvos kultūros vertybių registre 1992 metų spalio 12 dieną. Unikalus objekto numeris: 3251. Statusas: nacionalinis (paminklas).
     Faktai iš tautosakos šaltinių - pasakojama, jog ant kalno stovėjusi bažnyčia kuri prasmegusi, tik kartais vidurdienį iš po žemių girdėti skambant varpas.
     Mikytų piliakalnį galime rasti pagal koordinates: 21.806, 56.131 (WGS).

Archeologinės kultūros paveldo vertybės

Prisijungę 79 svečių ir narių nėra