Mosėdžio pilkapių vieta

mosėdžio pilkapiaiMosėdžio pilkapiai (valstybės saugoma kultūros vertybė: unikalus kodas - 16221; senas vertybės kodas - A475; senas kultūros paminklų sąrašo Nr. AV2052) – 200 m į vakarus nuo Bartuvos upės kairiojo kranto, 200 m į šiaurę nuo kelio Mosėdis – Daukšiai, į vakarus    nuo kelio Plungė – Skuodas. Pilkapyną sudarė 8 pilkapiai, kurių sanpilose buvo akmenų. Pilkapių skersmuo buvo 7- 18 m aukštis 0,5 – 0,8 m. Pilkapiuose  laidoti sudeginti mirusieji. Iš kapų rasta tik lipdytos keramikos šukės. Išlyginus pilkapių sampilas liko 200 x 100 m dydžio plotas su dviem 25 m skersmens neryškiomis kalvelėmis. Šio ploto šiaurinėje dalyje yra 5 I. Jablonskio supilti pilkapiai.

Pilkapius 1958 m. surado  I. Jablonskis viename iš pilkapių iškasė 0,7 m perkasą, rado akmenų krūsnį.  1960 m. užfiksuoti 8 pilkapiai, kurių skersmuo 7–18 m, aukštis – 80 cm  1969 – 1972 m. pilkapių samilas išlygino Skuodo – Plungės plentą tiesiantys kelininkai.   1972 m. Mosėdžio kolūkis 3 pilkapius sunaikino, o kitų sampilus nuardė. Jų vietoje I. Jablonskis rado lipdytos keramikos ir degintinių kaulų. Padedant gydytojui Vaclovui Intui pilkapyno ardymas buvo sustabdytas, o 1973 m. Kretingos kraštotitiros muziejus atliko tyrimus (vadovas I. Jablonskis). 1986 m. du atpiltus pilkapius apardė per pilkapio teritoriją pratiestas telefono kabelis.

1973 m. ištirtas 120 m² plotas, kuriame aptikti 6 degintiniai žmonių kapai, surinkta lipdytų puodų šukių lygiu bei brūkšniuotu paviršiumi. Nustatyta, kad pilkapių pagrindai ir tarpai tarp pilkapių buvo išgrįsti akmenimis, o sudegintų mirusiųjų palaikai laidoti ant grindinio arba po juo iškastose duobelėse, suberiant juos į krūveles arba lipdytas urnas. Kapas aplinkui buvo apdedamas gulsčiais arba statmenais akmenimis, o virš jo sukraunamas akmenų sampilas.

Ištirti kapai datuojami Mosėdžio pilkapiai (valstybės saugoma kultūros vertybė: unikalus kodas - 16221; senas vertybės kodas - A475; senas kultūros paminklų sąrašo Nr. AV2052) – 200 m į vakarus nuo Bartuvos upės kairiojo kranto, 200 m į šiaurę nuo kelio Mosėdis – Daukšiai, į vakarus    nuo kelio Plungė – Skuodas. Pilkapyną sudarė 8 pilkapiai, kurių sanpilose buvo akmenų. Pilkapių skersmuo buvo 7- 18 m aukštis 0,5 – 0,8 m. Pilkapiuose  laidoti sudeginti mirusieji. Iš kapų rasta tik lipdytos keramikos šukės. Išlyginus pilkapių sampilas liko 200 x 100 m dydžio plotas su dviem 25 m skersmens neryškiomis kalvelėmis. Šio ploto šiaurinėje dalyje yra 5 I. Jablonskio supilti pilkapiai.

Pilkapius 1958 m. surado  I. Jablonskis viename iš pilkapių iškasė 0,7 m perkasą, rado akmenų krūsnį.  1960 m. užfiksuoti 8 pilkapiai, kurių skersmuo 7–18 m, aukštis – 80 cm  1969 – 1972 m. pilkapių samilas išlygino Skuodo – Plungės plentą tiesiantys kelininkai.   1972 m. Mosėdžio kolūkis 3 pilkapius sunaikino, o kitų sampilus nuardė. Jų vietoje I. Jablonskis rado lipdytos keramikos ir degintinių kaulų. Padedant gydytojui Vaclovui Intui pilkapyno ardymas buvo sustabdytas, o 1973 m. Kretingos kraštotyros muziejus atliko tyrimus (vadovas I. Jablonskis). 1986 m. du atpiltus pilkapius apardė per pilkapio teritoriją pratiestas telefono kabelis.

1973 m. ištirtas 120 m² plotas, kuriame aptikti 6 degintiniai žmonių kapai, surinkta lipdytų puodų šukių lygiu bei brūkšniuotu paviršiumi. Nustatyta, kad pilkapių pagrindai ir tarpai tarp pilkapių buvo išgrįsti akmenimis, o sudegintų mirusiųjų palaikai laidoti ant grindinio arba po juo iškastose duobelėse, suberiant juos į krūveles arba lipdytas urnas. Kapas aplinkui buvo apdedamas gulsčiais arba statmenais akmenimis, o virš jo sukraunamas akmenų sampilas.

Ištirti kapai datuojami VIV a. prieš m. e. Suardytoje dalyje rasta I tūkstantmečio pr. m. e. degintinių kapų liekanų.

Po tyrimų penki pilkapiai rekonstruoti.

1988 m. pilkapiai paskelbti vietinės reikšmės archeologijos paminklu, 1997 m. įrašyti į nekilnojamųjų kultūros vertybių registroarcheologinių vietų sąrašą, 2005 m. pripažinti valstybės saugoma kultūros vertybe.–IV a. prieš m. e. Suardytoje dalyje rasta I tūkstanmečio pr. m. e. degintinių kapų liekanų.

Po tyrimų penki pilkapiai rekonstruoti.

1988 m. pilkapiai paskelbti vietinės reikšmės archeologijos paminklu, 1997 m. įrašyti į nekilnojamųjų kultūros vertybių registro archeologinių vietų sąrašą, 2005 m. pripažinti valstybės saugoma kultūros vertybe.

Pasakojama, jog akmenų krūveles dar baudžiavos laikais sukrovė valstiečiai dvaro šienui džiovinti.

Mosėdžio pilkapių vietą galime surasti pagal koordinates: 21.561, 56.166 (WGS).

Archeologinės kultūros paveldo vertybės

Prisijungę 89 svečių ir narių nėra