Erslos akmuo su plokščiadugniu dubeniu

Erslos akmuo 2011Erslos akmuo su plokščiadugniu dubeniu (valstybės saugoma kultūros vertybė: unikalus kodas - 3256, senas registro kodas - A1876, senas kultūros paminklų sąrašo Nr. AR976) – mitologinis akmuo centrinėje Skuodo rajono savivaldybės teritorijos dalyje, Ersloje (Šačių seniūnija), 0,65 km rytus nuo brastos per Erslos upę, Erslinės miško pietvakariniame pakraštyje. 900 m į rytus nuo kelio M. Rūšupiai – Mikytai.

Akmuo rusvai pilkas, stambiagrūdis, netaisyklingo apskritimo formos (nupjauto kūgio formos), 1,15–1,18 m storio ir 85–90 cm aukščio. Guli ant šono, įstrižai pasviręs. Šonai, išskyrus vieną, 65 cm plotyje aptašyti. Apatinė akmens dalis neapdirbta.

Viršutinė plokštuma lygiai nutašyta, 88–96 cm skersmens. Jos viduryje iškaltas 18–19 cm skersmens ir 12 cm gylio plokščiadugnis dubuo. Akmuo apaugęs samanomis.

Pagal nekilnojamųjų kultūros vertybių registro duomenis tai -  žmogaus apdorotas riedulys - akmuo rausvai pilkas stambiagrūdis granitas, netaisyklingo cilindro pavidalo, maždaug 1,15 m skersmens ir 85-90 cm aukščio su iki 65 cm aukščio tašytu Š šonu, nuo kurio tašymo žymės pamažu kyla, kol priešingoje, besiremenčioje į žemę akmens pusėje visai išnyksta, bei akmens viršutinėje, kiek įdubusioje, apie 90-95 cm skersmens plokštumoje esančiu apie 18-19 cm skersmens ir 8-12 cm gylio plokščiadugniu dubeniu; akmuo šiuo metu guli apie 45° kampu pasviręs P pusėn, jo ŠV pusėje matyti gana gilus įskilimas, pats akmuo apsamanojęs ir apkerpėjęs.

Akmenį galime atrasi pagal koordinates: 21.66, 56.208 (WGS).

Archeologinės kultūros paveldo vertybės

Prisijungę 75 svečių ir narių nėra