Veitelių piliakalnis, vad. Pilale

232Piliakalnis (Pilalė) įrengtas kalvoje, Veretos dešiniojo kranto slėnyje, netoli santakos su Kalote. Aikštelė ovali, pailga R-V kryptimi, 65x42 m dydžio. Joje buvo randama akmeninių kirvių, kitokių radinių. Šlaitai statūs, 3–4 m aukščio.

Piliakalnis apardytas arimų, apaugęs lapuočiais medžiais ir krūmais. Piliakalnis datuojamas I tūkst. – XIII a.

Pasiekiamas Ylakių–Gėsalų keliu pravažiavus Gėsalus ir ties pirmomis fermomis kairėje pasukus į kairę (PV), už 50 m (už fermų pastato) – į dešinę (ŠV), dar už 300 m – į kairę (PV) karvių vasaros melžimo aikštelės link, pavažiavus 200 m, už aikštelės pasukus į dešinę (ŠV), už 400 m (miško dešinėje V šone) –į kairę (PV) per ganyklas, jų pakraščiu palei mišką (pabaigoje į ŠV ir PV) paėjus 800 m (yra priekyje (PV) miške, 20 m nuo ganyklų krašto, sunkiau randamas, nes melioruotuose laukuose nėra geresnių orientyrų).

1993-05-25 Veitelių piliakalnis, vad. Pilale, įrašytas į Nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių registrą unikaliu kodu 16172.

 Veitelių piliakalnį galime rasti pagal koordinates: 21.747, 56.308 (WGS).

Archeologinės kultūros paveldo vertybės

Prisijungę 114 svečių ir narių nėra