Geldėnų kapinynas

32     Geldėnų kapinynas – PV Geldėnų kaimo dalyje, prie pat šiaurinės Kruopių kaimo ribos, nutolęs apie 500 m į V nuo nedidelio Katupio upelio tvenkinio, esančio greta Geldėnų k. Kaimynų gatvės. Tai pailga, apie 150x50 dydžio slėnio šlaite esanti kalva, nusitęsusi ŠR – PV kryptimi. Šr, R ir PER jos dalis remiasi į mišku apaugusį durpyną ir kalvyną, vad. Katmilžino velėnduobėmis. Š, ŠV ir V kalvos šlaitai yra apie 5 – 6 m aukščio, R, PER ir P šlaitai apie 1-2 m aukščio. Objektas lengviausiai pasiekiamas važiuojant kaimynų gatve, pasukus į lauko keliuką esantį priešingoje kelio pusėje nuo Katupio tvenkinuko, juo paėjus ar pavažiavus 600 m į V ir apie 200 m į P.
      Archeologinių žvalgymų metu aptikti 58 archeologiniai radiniai: įmoviniai ietgaliai, įmovinis kirvis, pasaginė sagė platėjančiais galais, įvijinis žiedas, geriamojo rago apkausto dalis, tuščiavidurės apyrankės ir t. t. Dirbiniai slūgsojo žemės paviršiuje. Archeologiniai radiniai rodo, kad Geldėnuose yra kuršių genties kapinynas, kuriame mirusieji buvo laidojami sudeginti ir nedeginti. Pagal turimus duomenis kapinynas dotuojamas VIII – XII a.
      Geldėnų kapinynas užregistruotas Lietuvos kultūros vertybių registre 2015 metų vasario 25 dieną. Unikalus objekto numeris: 38320. Statusas: registrinis. 

      Geldėnų kapinyną galime rasti pagal koordinates: 21.815, 56.152 (WGS).

 

Archeologinės kultūros paveldo vertybės

Prisijungę 693 svečių ir narių nėra