Kalvių piliakalnis, vad. Pilale

     Piliakalnis įrengtas aukštumos pakraštyje, Šventosios kairiajame krante. Aikštelė trikampio lenkta kraštine formos, pailga Š-P kryptimi, 58 m ilgio ir 50 m pločio Š. P ir V jos kraštuose supiltas lenktas 102 m ilgio, 1 m aukščio, 5-8 m pločio pylimas, kurio išorinėje pusėje iškastas 3 m pločio, 1,5 m gylio griovys (aptiktas tyrimų metu). Už griovio supiltas antras 0,2 m aukščio, 4 m pločio pylimas ir iškastas antras 0,5 m gylio, 4 m pločio griovys (liekanos matyti PR šlaite). Šlaitai statūs, 5 m aukščio.
     Piliakalnis labai apardytas arimų, aikštelėje pastatyta medinė skulptūra. Apaugęs eglėmis ir beržais, pomiškis iškirstas.
1988 m. G. Zabiela PR pylimo vietoje padarė jo išorinio šlaito pjūvį - iš viso 8 m2. Nustatyta, kad pylimas piltas per vieną kartą iš molio, o jo išorėje yra užslinkęs griovys.
     Piliakalnyje lokalizuojama 1253 m. minimos Kuršių Kalvažemės vietovės pilis.
     Piliakalnis datuojamas XIII a. Piliakalnis užregistruotas Lietuvos kultūros vertybių registre 1992 metų spalio 12 dieną. Unikalus objekto numeris: 3245. Statusas: nacionalinis (paminklas).
      Kalvių piliakalnį galime atrasti pagal koordinates: 21.358, 56.194 (WGS).
 

Archeologinės kultūros paveldo vertybės

Prisijungę 97 svečių ir narių nėra