Senkapis, vad. Pilale

Tauzai kapines 2002Senkapis yra 500 m į rytus nuo kelio Skuodas – Salantai, 200 m į vakarus nuo kairiojo Bartuvos kranto, 380 m į šiaurės rytus nuo Mosėdžio smėlio karjero.

Senkapis yra 10 m skersmens ir 1 m aukščio nuolaidžiais šonais.  Senkapis suplokštėjęs, apaugęs medžiais, apmestas akmenimis.

 Tauzų k. gyventojas Leonas Kubilas pasakojo, kad senkapis esąs iš kovų su švedais laikų. Prieš Didįjį Tėvynės karą jį tyrinėjo žmonės iš Kauno. Kasinėjant senkapį paaiškėjo, kad 80 cm gylyje yra smulkių akmenėlių vainikai su pelenais ir anglimis viduryje. Kiti kapai buvę apdėti stambesniais akmenimis. Netoliese buvę ir daugiau panašių kapų. Apylinkės pirmininkas liepė senkapį prižiūrėti. Kai 1975 m. buvo vykdomi melioracijos darbai ir senkapis pradėtas žaloti, A. Kubilius pranešė Skuodo raj. Gamtos apsaugos inspektoriui A. Šlečkui. Šis paaiškino, kad minėto senkapio jokiuose sąrašuose nėra, kad jis ne paminklas. Dabar buvusi senkapio vieta išlyginta, aplink apaugę medžiai. Senkapis yra stačiakampio formos.

Įrengtos aukštumoje, vadinamoje Pilale. Didesnė dalis apaugusi mišku, kurio viduryje yra nedidelė pakiluma, primenanti pilkapį. Jos viršuje iš akmenų sukrautas pamatas koplytėlei ir ratu sudėti akmenys, kuriais buvęs sutvirtintas čia stovėjusio kryžiaus pagrindas. Pakilumą juosia pavieniai, į žemę susmegę stambūs akmenys, o palei pietvakarinį miško pakraštį sukrautas akmenų pylimas, priešais kurį stovi archeologijos paminklo ženklas. Vakarinė ir pietvakarinė teritorijos dalis apaugusi daugiamete žole.

Veikė XVIIXIX a., laidoti Tauzų kaimo gyventojai. Kapines juosė akmenų tvora, o viduryje stovėjo koplytėlė su šventųjų skulptūromis ir monumentalus kryžius. Tvora tarpukariu nuardyta, akmenys išvežti naujakurių ir Šventosios uosto statyboms. Koplytėlė ir kryžius sunyko pokario metais.

1972 m. kapinės įrašytos į vietinės reikšmės archeologijos paminklų sąrašą.

Senkapis, vad. Pilale (u.k. 3967) yra suteiktas registrinio objekto statusas.

Archeologinės kultūros paveldo vertybės

Prisijungę 13 svečių ir narių nėra