Puodkalių piliakalnis

Puodkaliu piliakalnis     Puodkalių piliakalnis yra vienas didžiausių Lietuvos – Latvijos pasienyje.
     Pasiekiamas Skuodo-Daukšių keliu už Bartuvos pasukus į dešinę (ŠV) ir pavažiavus 350 m pro sodybą (yra dešinėje į R.). Puodkalių piliakalnis yra Puodkalių km., Skuodo sen., Skuodo r. Piliakalnis datuojamas I tūkst. – XIII a.
     Piliakalnis įrengtas Bartuvos kairiajame ir Erlos dešiniajame krante, jų santakoje esančiame aukštumos kyšulyje. Aikštelė beveik apskrita, orientuota V – R kryptimi, 80 m ilgio ir 90 m pločio. PV ir V jos kraštuose supiltas puslankio formos 140 m ilgio, iki 5 m aukščio, 17 m pločio pylimas. Jo žemėjantys galai anksčiau juosė visą aikštelę, o V 7 – 8 m aukščio išorinis šlaitas leidžiasi į priešpilį.
     Priešpilio aikštelė puslankio formos, orientuota R – V kryptimi, 20 – 32 m ilgio, 150 m pločio. Jos V krašte iškastas 6 m pločio, 2 , pločio dugne, 2 m gylio griovys, P krašte virtęs griova.
     Piliakalnio ir priešpilio šlaitai statūs, 10 – 11 m aukščio. ŠV šlaitu į piliakalnį ėjo kelias (likusi 2 m pločio terasa). Piliakalnis ir priešpilis apardytas arimų, duobių, piliakalnio PR aikštelės kraštas nuplautas, P pylimo dalis nukasta, PV priešpilio griovys beveik užlygintas. Aikštelės dirvonuoja, šlaitai apaugę lapuočiais.
     Į V nuo priešpilio yra 2 ha ploto papėdės gyvenvietė. 650 m į V nuo piliakalnio yra IX – XIII a. kapinynas. Ant šio piliakalnio vyksta įvairios seniūnijos šventės.
     Piliakalnis užregistruotas Lietuvos kultūros vertybių registre 1992 metų spalio 12 dieną. Unikalus objekto numeris: 3252. Statusas: nacionalinis (paminklas).
     Puodkalių piliakalnį galime rasti pagal koordinates: 21.522, 56.229 (WGS).

Archeologinės kultūros paveldo vertybės

Prisijungę 28 svečių ir narių nėra