Kubiliškės piliakalnis

kubiliskes2     Pasiekiamas Skuodo-Kubiliškės (per Kulus II) keliu pavažiavus arčiau Bartuvos tvenkinio einančiu vingiuotu lauko keliu beveik iki Opalio užtvankos (yra 50 m neprivažiavus užtvankos kairėje, priekyje (PR)).
     Piliakalnis įrengtas Bartuvos ir Opalio upių kairiuosiuose krantuose, jų santakoje esančiame kranto kyšulyje. Aikštelė trikampė, orientuota PR-ŠV kryptimi, 28 m ilgio, 35 m pločio ŠV pusėje. Čia jos pakraštyje supiltas 35 m ilgio, 1,5 m aukščio, 13 m pločio lenktas pylimas. Už jo į ŠV yra priešpilis.
     Priešpilio aikštelė kiek lenktos trapecijos formos, orientuota PR-ŠV kryptimi, 18 m ilgio, 70 m pločio. Aikštelės ŠV pakraštyje supiltas 70 m ilgio, 1,7 m aukščio, 23 m pločio lenktas pylimas, už kurio iškastas 100 m ilgio, 6 m pločio griovys (užskleistas). Už griovio vietos į ŠV supiltas antras 0,3 m aukščio, 5 m pločio pylimas, už kurio iškastas antras 2,5 m gylio, 8 m pločio griovys. Šlaitai statūs, 8-10 m aukščio.
     Piliakalnis ir priešpilis apardyti arimų, piliakalnio aikštelės kraštai nuplauti upių, eroduoja. Apaugęs retais lapuočiais. Piliakalnis žinomas ir Kulų II vardu. Į ŠV nuo piliakalnio, 1 ha plote yra papėdės gyvenvietė. Piliakalnis datuojamas II tūkst. pradžia.
     Piliakalnis užregistruotas Lietuvos kultūros vertybių registre 1993 metų kovo 3 dieną. Unikalus objekto numeris: 12074. Statusas: nacionalinis (paminklas).
     Kubiliškės piliakalnį galime rasti pagal koordinates: 21.506, 56.242 (WGS).

Archeologinės kultūros paveldo vertybės

Prisijungę 269 svečių ir narių nėra