Gintalaičių kapinynas

 Gintalaičių kapinynas - Guntino upelio dešiniojo kranto aukštumos viršuje išsiskiriančioje nedidelėje apie 50 m skersmens ir iki 0,7 m aukščio pakilumoje, kiek nulaidėjančioje P kryptimi, iš ŠR pusės ribojamoje aukštos, apylinkėse dominuojančios kalvos, iš kitų pusių – vos žemesnių laukų. Kapinynas apardytas ilgalaikių arimų, melioracijos, kitų žemė judinimo darbų metu. Maždaug 250 m į Š nuo kapinyno yra Gintalaičių kaimo senosios kapinės.

Kapinyne yra griautinai ir degintinai žmonių kapai su įkapėmis ar be jų. Pagal turimus duomenis kapinynas dotuojamas VIII – XIII a.

Gintalaičių kapinynas užregistruotas Lietuvos kultūros vertybių registre 2016 metų gruodžio 13 dieną. Unikalus objekto numeris: 40478. Statusas: registrinis. 

Gintalaičių kapinyną galima rasti pagal koordinates: 21.779, 56.283 (WGS).

Archeologinės kultūros paveldo vertybės

Prisijungę 35 svečių ir narių nėra